Brain4Industry podporuje české firmy v implementaci technologií a vědeckých znalostí

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Úspora materiálu a provozních nákladů, méně odpadu, přidaná hodnota výrobků, ekologičtější provoz. Pozitivní výsledky, kterých dosáhly české výrobní firmy díky spolupráci s konsorciem Brain4Industry (B4I), jehož hlavním koordinátorem je Fyzikální ústav AV ČR, se staly hlavním obsahem konference Společná cesta k digitalizaci českých výrobců, kterou ve středu 1. března uspořádalo B4I v partnerství s Českou manažerskou asociací. Na 60 zástupců firem a institucí, kteří se sešli v prostorách laserového centra ELI Beamlines Facility v Dolních Břežanech, zhodnotilo přínos technologií jako jsou 3D tisk, lasery nebo umělá inteligence ve výrobním procesu konkrétních firem.

Cílem odborného setkání bylo představit formou úspěšných příběhů spolupráci mezi vědou a průmyslem malým a středním firmám. Úspěšné příběhy mají sloužit jako inspirace pro další podniky, jež chtějí rozšířit či proměnit své podnikání, posunout se v hodnotovém řetězci nebo získat konkurenční výhodu.   

„Zaměřujme se na komplexní služby a uplatnění všech digitalizačních technologií v průmyslu tak, aby naši zákaznici a průmysloví partneři mohli naplno využít všech výhod těchto technologií a měli možnost dále rozvíjet svůj tržní potenciál a konkurenceschopnost jak v ČR, tak v zahraničí. Naším cílem je přispívat ke spolupráci mezi vědecko-výzkumnými organizacemi a průmyslovými odvětvími,“vysvětluje Andrej Chrzanowski, ředitel B4I.

Na konferenci se představila například společnost Beneš a Lát, lídr v oblasti slévárenství, která během tří let ušetřila díky digitalizaci 1,2 milionů korun. Pomocí umělé inteligence nyní dokáže efektivněji plánovat údržbu velkého množství strojů. Česká zbrojovka, a.s., tradiční výrobce zbraní, zrychlila díky 3D tisku přípravu prototypů svých výrobků až o 50 %.

Společnost Kompan Czech Republic, snížila pomocí metody topologické optimalizace o 30 % množství materiálu na výrobu jedné ze součástek, aniž by došlo ke změně její kvality. A například společnost ProSpon, výrobce implantátů a medicínských nástrojů, na základě digitálního auditu využila doporučené laserové technologie k zásadnímu prodloužení životnosti kyčelního implantátu, a tím násobně zvýšila komfort pacientů.

„Jsem velice rád, že se dnešní akce koná právě v Dolních Břežanech a ELI Beamlines. Jsou to pro mě symboly budoucnosti České republiky a příklad, kam se můžeme dostat systematickou podporou spolupráce firem, univerzit a výzkumných ústavů. Jsou to právě moderní technologie jako digitalizace, automatizace a robotika, které mohou nastartovat českou ekonomiku. Konkrétními příklady chceme ukázat cestu z pasti "levné ekonomiky" a podpořit Druhou ekonomickou transformaci,“ uvedl na začátku akce moderátor Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Vše na jednom místě

Stávající infrastruktura Brain4Industry zahrnuje know-how a technologie pěti stávajících členů: Fyzikálního ústavu AV ČR (konkrétně Sekce optiky a centra HiLASE), Ústavu termomechaniky AV ČR, firmy CARDAM, Středočeského inovačního centra a STAR Research and Innovation Cluster. V polovině tohoto roku bude dokončena nová budova inovačního centra v Dolních Břežanech se specializovaným zázemím a technologickým vybavením pro široký rozvoj výzkumných a vývojových aktivit českých průmyslových společností. Technologické vybavení bude například zahrnovat různé typy aditivních technologií pro zpracování kovových a polymerních materiálů, post-procesingové technologie výroby, pracoviště pro zpracování a využití dat z výrobních procesů, ale také vzdělávací zázemí a sdílené kanceláře. Budoucí laboratoře navíc firmám umožní otestovat své záměry ještě před samotnou investicí do nákladných technologií a ověřit si tak fungování zamýšlených inovací.

„Úvodem, všem společnostem doporučujeme absolvovat DTA (Digital Maturity Assessment), při kterém se zaměřujeme na celý životní cyklus výrobku a služeb a na jehož základě připravujeme ve spolupráci se zákazníkem ucelenou dlouhodobou Digitální strategii podniku, včetně implementačních kroků, komunikační strategie a modelů návratnosti. Náš odborný tým jim rovněž pomůže identifikovat a definovat nové obchodní příležitosti postavené na digitalizačních technologiích,“ dodává Andrej Chrzanowski.

Vstupní analýzu mohou firmy absolvovat bezplatně. Její výsledky odhalí potenciál úspor nebo nová technická či provozní řešení. Odborníci z konsorcia pomohou s definicí potřeb firem, vhodným softwarem, vybavením, zaškolením pracovníků i financováním celého projektu. Díky evropskému grantu za zlomek ceny, kterou by jinak firmy na trhu zaplatily.