Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Bannery střed

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Středa, 16.05.2012

XVIII. valné shromáždění Učené společnosti proběhlo 14. května 2012. Byly na něm uděleny medaile a ceny Učené společnosti pro rok 2012. Nositelem Medaile Učené společnosti se stal Jiří Grygar, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Medaile mu byla udělena za jeho přínos české i mezinárodní astronomii a obecně vědě a jejímu šíření. Medaili předal Jiřímu Grygarovi místopředseda Rady Učené společnosti prof. Václav Pačes.

Pondělí, 14.05.2012

Spintronika dnes hraje klíčovou roli v oblasti magnetických pamětí a senzorů. V blízké budoucnosti se očekává, že umožní mimo jiné výrobu vysokokapacitních magnetických operačních pamětí a novou architekturu integrující paměťové a logické prvky, která povede k rychlým a energeticky úsporným počítačům. Aplikace v mikroelektronice představují důležitou motivaci pro obor spintroniky. Neméně důležitá je i role, kterou hraje spintronika v oblasti základního fyzikálního výzkumu.

Pondělí, 30.04.2012

Jarní workshop HEPiX 2012 uspořádal ve dnech 23.–27. 4. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na sto odborníků z 15 států, zabývajících se zpracováním dat v oblasti fyziky částic ve více než dvaceti výpočetních centrech institucí a na univerzitách, přijelo do Prahy, aby zde diskutovalo o otázkách a nových metodách sběru a zpracování velkých objemů dat.

Pátek, 27.04.2012, Pavel Kolář

Významné životní jubileum - 80 let - oslavil 26. dubna 2012 profesor Jan Fischer, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR. Jan Fischer pracuje ve Fyzikálním ústavu od r. 1954 a byl dlouhá léta vedoucím oddělení fyziky vysokých energií (dnešní Sekce fyziky elementárních částic). V letech 1985-91 byl vedoucím redaktorem Czech. Journal of Physics B.

Úterý, 17.04.2012

Dosud jen domněnku, že spinová interakce elektronů je původcem supravodivosti ve sloučeninách těžkých kovů, se nyní podařilo potvrdit německým, českým a italským badatelům. Společným úsilím experimentátorů z Ústavu pro transuranové elementy v Karlsruhe a teoretiků z Fyzikálního ústavu (FZÚ) AV ČR v Praze a z Polytechniky v Turíně byla totiž poprvé jednoznačně určena symetrie parametru uspořádání v supravodivé fázi sloučeniny PuCoGa5.

Stránky