Zdroj koherentních XUV impulzů s vysokým výkonem pro uživatelské aplikace

Text

V tomto článku prezentujeme experimentální výsledky získané na uživatelsky orientované XUV beamline implementované na ELI Beamlines. Koherentní XUV záření je vytvářené procesem generace vysokých harmonických frekvencí femtosekundového laseru v plynu při dlouhé ohniskové vzdálenosti fokusačního elementu tohoto laseru. Zařízení je navrženo tak, aby bylo schopno efektivně využít impulzy s energií 100 mJ, délkou 20 fs, centrální vlnovou délkou 830 nm a opakovací frekvencí 1 kHz. V článku prezentujeme spektra generov aného záření a energie XUV impulzů při použití budícího laserového systému s energií impulzu 5 mJ, dělkou 40 fs a opakovací frekvencí 1 kHz. Stejně tak je zde popsán jedinečný XUV spektrometr pro charakterizaci zdroje, navržený k dosažení velmi vysoké citlivosti, a nová technika ​​pro nedestrukční měření energie XUV impulzů.

Experimentální uspořádání vakuových komor HHG Beamline
Popis

Experimentální uspořádání vakuových komor HHG Beamline: VC1- fokusace/ překlopení svazku, VC2 – generace vysokých harmonických frekvencí, VC3 + FB – filtrování laserového záření, VC4 – diagnostika XUV svazku. Vložený obrázek znázorňuje XUV spektrum vysokých harmonických generovaných v neonu.