Víceúčelová experimentální stanice pro atomové, molekulární a optické vědy a koherentní difrakční zobrazování na ELI Beamlines

Text

Představujeme experimentální stanici MAC: Víceúčelovou stanici pro atomové, molekulární a optické vědy a koherentní difrakční zobrazování, která je umístěna v experimentální hale E1 na ELI Beamlines.

Ve stanici MAC lze použít synchronizované laserové paprsky ke zkoumání ultrarychlé dynamiky elektronů a iontů v různých vzorcích, např. molekulárních svazcích, čistých nebo dopovaných nanokapičkách, kapalných tryskách nebo nanočásticích vstřikovaných do vakua. Také diskutujeme budoucí vylepšení laserových paprsků a přístrojů na stanici MAC.

Experimentální stanice MAC a měřené úhlové rozložení elektronů
Popis

Experimentální stanice MAC a měřené úhlové rozložení elektronů

Vlevo: Model experimentální komory MAC a fokusovaných laserových paprsků. Vpravo: Měření úhlového rozložení elektronů vznikajících při interakci intenzivního laseru s atomy Xenonu. Pozorovaná jemná struktura vzniká interferencí elektronových vln.

 

Kontaktní osoba: prof. Dr. Maria Krikunova

Spolupracující subjekty:

Department of Physics and Astronomy, Univerzita v Aarhusu, Dánsko

Laboratory of Molecular Biophysics, Department of Cell and Molecular Biology, Univerzita v Uppsale, Švédsko

Institute of Photonics and Nanotechnologies, National Research Council, Padova