YAG:Eu2+ luminofor

Text

Vzorky Eu-dopovaného Y3Al5O12 (YAG) práškového luminoforu jsme připravili reakcí v pevné fázi v redukční atmoféře. Studovali jsme strukturní, optické a paramagnetické charakteristiky pomocí rentgenové difrakce, časově rozlišené luminiscenční spektroskopie a elektronové paramagnetické rezonance. Korelovaná měření prokázala stabilizaci centra Eu2+ ve struktuře YAG na pozici yttria a s ním související emisi u 440 nm, která má potenciál k praktickému využití v osvětlovacích pevnolátkových zdrojích.

image021.png
Popis
Grafický přehled výsledků vedoucí k důkazu toho, že stabilní Eu2+ emisní centrum může být stabilizováno ve struktuře YAGu.