B-fyzika na experimentu ATLAS

Text

Cílem práce bude seznámit se s fyzikou proton-protonových srážek na urychlovači LHC s důrazem na produkci bottom kvarků. Student(ka) se zapojí do kolaborace ATLAS, obeznámí se se softwarovými prostředky pro simulace a analýzu dat a aktivně se bude účastnit prací v B-fyzikální skupině experimentu ATLAS, kde se bude v rámci závěrečné práce zabývat fyzikou vázaných stavů B mezonů a kvarkonií. Aktuální témata jsou studium doby života B mezonů, narušení CP symetrie v kanálu Bs-> J/Psi + Phi a asociovaná produkce.

V rámci řešení se student(ka) seznámí s problematikou proton-protonových srážek a analýzou experimentálních a Monte Carlo dat. Práce bude sestávat z rešerše dané problematiky a vlastní práce s konkrétním návrhem součásti dle dohody.