Analýza symetrie krystalických materiálů

Text

Role symetrie v současné fyzice je klíčová, a její aplikace v anizotropních krystalických materiálech s fázovými přechody je nevyhnutelná. Proto se věnujeme různým aspektům symetrie strukturních a magnetických fázových přechodů, Landauově teorii, parametrům pořádku, roli symetrie v časové inverzi, narušení symetrie a spontánním makroskopickým vlastnostem, jakož i symetrii doménových stěn a dalších topologických defektů. Z tohoto seznamu je zřejmé, že naše úsilí se obvykle, ale ne zcela výlučně, zaměřuje na feroické materiály, které jsou hlavním tématem oddělení dielektrik.

Sloužíme vědecké komunitě podrobnými studiemi a publikací systematicky sestavených obecných výsledků a přehledů. Patří sem seznamy všech možných redukcí makroskopické krystalografické symetrie krystalů, vztažených k příslušným změnám maktorskopických vlastností (k dispozici na http://palata.fzu.cz/species/13x13axial), klasifikace symetrie z hlediska oktupletových vektorových veličin, a podíl na sestavování mezinárodních krystalografických tabulek.

Matice materiálových tenzorových veličin
Popis
Matice materiálových tenzorových veličin pro fázové přechody se změnou symetrie, kde počáteční a koncová fáze jsou charakterizované rozdílnými bodovými grupami symetrie. Matice ukazují vztahy mezi tenzorovými komponentami v obou fázích a vznik nových spontánních komponent (červené tečky).
Na tématu se podílejí