Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines

Anotace

Hlavním cílem projektu Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines (zkráceně Top ELI) bylo prostřednictvím přenosu know-how zkušených manažerů vytvoření kvalitního týmu pro zabezpečení realizace výzkumných a vývojových aktivit v rámci Centra excelence ELI Beamlines a dále vytvoření dostatečného potenciálu jeho rozvoje a růstu kvality. Úspěšná realizace projektu tohoto rozsahu bezesporu závisela na odpovídající kapacitě lidských zdrojů, ať po stránce budování fyzické infrastruktury, tak k přípravě a provádění unikátních vědeckých experimentů a využívání vybudované infrastruktury. Přenos know-how z obdobných unikátních center ze zahraničí je jedinou možností, jak efektivně snížit riziko případného selhání v těchto snahách. Prostřednictvím vysoce zkušených manažerů došlo k přenesení know-how směrem k realizačnímu a výzkumnému týmu, nastavení odpovídajících struktur a veškerých nutných procesů, které umožnily zdárnou realizaci implementační a provozní fáze centra.

Podrobnější informace o projektu Top ELI (OP VK 5): http://www.eli-beams.eu/cs/o-projektu/projekty-op-vk/top-eli/

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.