Usnadnění transformace ELI z distribuovaných infrastruktur financovaných ERDF na jednotný systém ELI-ERIC (ELITRANS)

Anotace

Vzhledem k  tomu, že realizace „Extreme Light Infrastructure“ ELI v  České republice, Maďarsku a  Rumunsku je téměř dokončena, je nutné vytvořit nezbytné podmínky pro budoucí provoz těchto center. Cílem projektu ELITRANS je doplnění závěrečné fáze implementace, přípravy a  provedení transformace ze tří právně nezávislých stavebních projektů k provozu jako jedné mezinárodní právnické osoby, ELI-ERIC.

Hlavními cíli jsou:

- koncepční návrh budoucího obchodního modelu ELI-ERIC: základní prvky organizace, financování, řízení a mezinárodní integrace,

- příprava obchodního plánu: příprava provozního konceptu jako světově první mezinárodní laserové instituce,

- řízení přechodu z fáze implementace financované ze strukturálních fondů do fáze provozní financované z ERIC, sloučení tří zařízení do jednotné vnitřní struktury, rozvoj firemní identity, posilování uživatelských vztahů, rozvoj výzkumného profilu.

 Tento projekt je financován EU.

European Commission logo