Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností připravované pomocí magnetronové depozice (Senzor)

Anotace

Cílem projektu je rozvinout a implementovat do výrobní praxe všechny kroky nezbytné k přípravě tenzometrického senzoru pomocí moderních metod magnetronové depozice přímo na povrch zákazníkova dílu. Takto připravený senzor vykazuje vysokou citlivost a dlouhou životnost a nalezne uplatnění v robotice, v přesném obrábění a v dlouhodobém měření životnosti dílů. Tento tenzometr může být provozován i za vyšších teplot, které mohou dosahovat až 1000 °C.