Skutteruditové supermřížky pro termoelektrické aplikace

Anotace

Cílem projektu je studium možností přípravy jak n- tak i p-typových supermřížek složených z vhodných sloučenin majících skutteruditovou strukturu. Tyto sloučeniny se ukázaly být velmi perspektivními materiály pro termoelektrické aplikace ve středním oboru teplot. Přípravou vhodně navržených a připravených supermřížek lze očekávat výrazné zvýšení termoelektrické účinnosti ve srovnání s objemovými materiály. Navržené sloučeniny - tj. částečně či plně zaplněné skutterudity budou připraveny metodami práškové metalurgie a metodou lisování za horka z nich budou připraveny terčíky pro laserovou ablaci. Budou studovány vhodné podmínky pro přípravu supermřížek (teplota substrátu, hustota energie laserového svazku, atmosféra v depoziční komoře) a nejvhodnější uspořádání (periodicita ), za účelem dosažení co nejvyšší termoelektrické účinnosti ZT. Tato termoelektrická účinnost bude měřena Harmanovou metodou. Tepelná vodivost, která by u supermřížek, ve srovnání s objemovými vzorky, měla výrazně klesnout, bude charakterizována pomocí termálního rastrovacího mikroskopu.