Observatoř Pierra Augera – účast České republiky (AUGER-CZ)

Anotace

Charakteristika

Již desetiletí přispívá ČR k výstavbě, provozu, údržbě a vylepšení zařízení Observatoře Pierra Augera, největšího detektoru částic kosmického záření na světě, který se nachází na rozloze více než 3000 km2 v argentinské pampě. Observatoř Pierra Augera je mezinárodní výzkumnou infrastrukturou s účastí 17 členských států, využívající 2 techniky detekce kosmického záření – fluorescenční teleskopy a pole pozemních detektorů. Oba systémy se zaměřují na nejvíce energetické částice, které z vesmíru na Zemi září. Výzkumná komunita ČR, společně se zahraničními partnery, přispívá k hlubšímu porozumění vlastností částic kosmického záření a  svou důležitou roli v projektu dokázala mimo jiné i tím, že na řadu let převzala zodpovědnost za provoz systému fluorescenčních dalekohledů. Celkem 15 z 27 těchto teleskopů je vybaveno českými skleněnými zrcadly. Jedním z cílů účasti ČR v Observatoři Pierra Augera je pokračovat ve vývoji technologických řešení optických a jiných systémů fluorescenčních dalekohledů i dalších zařízení pro studium kosmického záření a monitorování stavu atmosféry. Experti ČR také testují nové techniky a zařízení pro studium kosmického záření, a to jak v laboratořích, tak na Observatoři Pierra Augera. ČR se bude účastnit rovněž jejího plánovaného rozšíření. Na národní úrovni spolupracuje výzkumná infrastruktura AUGER-CZ s RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci) a výzkumnou infrastrukturou CESNET, a to na správě centrálních výpočetních serverů Observatoře Pierra Augera.

Budoucí rozvoj

Po letech úspěšného provozu prochází Observatoř Pierra Augera významným rozšířením pole pozemních detektorů o nový detekční systém, jehož účelem je zlepšení schopnosti rozlišovat typ primárních částic, výzkum částicové fyziky při energiích mimo dosah současných urychlovačů a řešení dalších otázek ve fyzice kosmického záření. Návrh rozšíření Observatoře Pierra Augera sestává předně z přidání scintilátorů nad dnešní pozemní detektory a rozšíření provozu fluorescenčního systému.

Socioekonomické přínosy

Účast ČR na provozu a činnostech Observatoře Pierra Augera je příkladem využití českých zkušeností s vývojem optických systémů v rámci vysoce prestižní mezinárodní výzkumné infrastruktury. Observatoř Pierra Augera je v dotčených průmyslových oborech uznávaná jako příklad úspěšného využití českých produktů a technologií. České podniky, jejichž zařízení (skleněné, optické a mechanické komponenty) jsou na Observatoři Pierra Augera instalována, profitují z jejich dodávek a zvyšují tak svou mezinárodní konkurenceschopnost.