Multifunkční nanotechnologie pro selektivní detekci a léčbu rakoviny (MULTIFUN)

Anotace

Cílem konsorcia MultiFun je vyvinout a ověřit nový a minimálně invazivní nanotechnologický systém pro zlepšení diagnostiky a léčby rakoviny. Nanotechnologie MultiFun je založena na multifunkčních magnetických nanočásticích k selektivnímu cílení a eliminaci buněk rakoviny prsu a pankreatu (kmenových). Vylepšené magnetické vlastnosti magnetických nanočástic povedou k potenciálním lékařským aplikacím, jako jsou kontrastní látky a magnetické induktory ohřevu. Kromě toho mohou být magnetické nanočástice funkcionalizovány ligandy, aby se zvýšila jejich afinita k rakovinným buňkám, aby se usnadnila diagnostika nádorů pomocí MRI. Budou použity cílové peptidy a protilátky, včetně protilátek proti rakovinným kmenovým buňkám, které vedou k včasné detekci rakoviny pomocí MRI. Stejné nanočástice budou použity současně jako funkční nanonosiče a induktory ohřevu, aby byla zajištěna kombinovaná terapeutická modalita. Budou hodnoceny synergické účinky léčiv, peptidů, malých RNA a tepla za účelem stanovení účinnosti různých terapeutických kombinací. Je zajímavé, že použití ligandů zvýhodní specifickou aplikaci terapeutických modalit na rakovinné (kmenové) buňky, což zvýší účinnost a sníží vedlejší účinky. Multimodální terapeutický přístup MultiFun je tedy navržen tak, aby účinně odstraňoval rakovinné buňky, včetně rakovinných kmenových buněk, z místa nádoru. Toxicita funkcionalizovaných magnetických nanočástic bude hodnocena in vitro a in vivo, aby bylo zaručeno bezpečné použití a osvětleno riziko. Distribuce a hodnocení aktivity funkcionalizovaných nanočástic budou prováděny na xenograftových modelech lidské rakoviny prsu a pankreatu. Použití nových magnetických nanočástic pro biomedicínské aplikace poskytuje příležitosti pro nové vybavení: 1) detekce a kvantifikace magnetických nanočástic v krvi, moči a tkáních a 2) indukce magnetického ohřevu pro zvýšení teploty buněk.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo