Mobility MSCA FZU - Mezinárodní mobilita MSCA-IF IV FZU (Mobilita MSCA FZU IV)

Anotace

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. Cílem projektu je přenos zahraničních zkušeností do FZÚ prostřednictvím zapojení kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí do výzkumných týmů. Dlouhodobým cílem je rozvoj FZÚ a internacionalizace výzkumu.

Tento projekt je spolufinancován EU.