ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2 (ELI F2)

Anotace

Mezi hlavní cíle projektu ELI v České republice náleží vybudování vysoce moderního laserového systému využívajícího poslední dostupné technologie a realizace programu řady projektů základního a aplikovaného výzkumu, jehož podstatou je interakce laseru s hmotou při intenzitách přibližně 100krát vyšších než intenzity dosahované v současnosti. Páteří laboratoře ELI bude velký laserový systém poskytující ultrakrátké světelné pulsy o délce několika femtosekund (10-15 fs). Sekundární zdroje ultrakrátkých a ultraintenzivních pulsů záření a částic umožní široké spektrum projektů základního výzkumu a aplikací v chemii, molekulární biologii, při vývoji nových lékařských technologií, vývoji nových materiálů a dalších.

Tento projekt je spolufinancován EU.