Česko-hamburský projekt pro fotoniku a medicínské zobrazovací metody (CHAMPP)

Anotace

Navržený projekt Teaming umožní transformaci ELI-Beamlines v centrum excelence „CHAMPP“ s celosvětově unikátními a bezprecedentními příležitostmi, a to jak pro vědecké komunity, tak i pro zvýšení inovačního potenciálu České republiky. V případě úspěšného hodnocení tohoto projektu v H2020 se české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavázalo poskytnout rozhodující dodatečné financování z českého Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Oba granty budou cíleny na následující klíčové oblasti:

- poskytnutí vysoce zářivých zdrojů rentgenového záření příští generace uživatelům z vědecké a průmyslové sféry,

- a to díky vývoji a zprovoznění světově prvního ultra kompaktního laseru s volnými elektrony (Free Electron Laser - FEL) buzeného laserem, a

- vývoj a zprovoznění inovativního medicínského fotonového svazku a zobrazovacích metod s vysokým rozlišením pro farmakokinetiku a včasnou diagnostiku nádorů.

Klíčovým prvkem projektu je partnerství s DESY a Univerzitou v Hamburku (UHH). DESY je jednou z předních velkých světových laboratoří provozujících urychlovače částic a FEL pro uživatele a získalo rozsáhlé zkušenosti ve vytváření a koordinaci velkých mezinárodních komunit uživatelů s impresivní historií vědeckých publikací a patentů. UHH je světovým leaderem v oblasti elektronových a protonových zdrojů řízených laserem a má bohaté zkušenosti v mezioborovém výzkumu a vzdělávání. Projekt TEAMING bude stavět na probíhajícím projektu UHH-ELI-Beamlines LUX se sídlem v DESY, který byl zahájen v roce 2012. Projekt TEAMING bude řízen Fyzikálním ústavem (IoP) v České republice, přičemž členy Projektové řídící rady budou vysocí představitelé všech projektových partnerů, což zajistí udržitelné strategické partnerství.

 Tento projekt je financován EU.

European Commission logo