Laserové centrum ELI Beamlines

Perex

Cílem semináře je seznámit veřejnost s vývojem příprav výstavby výzkumného centra ELI Beamlines v posledním roce, především s jeho vědeckými programy.

Text

Vědecký koordinátor ELI Beamlines pro tematický výzkum Georg Korn představí experimentální výzkumné programy. Mise ELI v České republice se podle G. Korna týká zejména následujících oblastí, jimž se bude věnovat i ve svém příspěvku:

  • Generation of femtosecond secondary sources of radiation and particles
  • Programmatic applications of the femtosecond secondary sources
  • High-field physics experiments with focused intensities 1022 - 1024 Wcm-2
  • Participation in prototyping technologies for the high-intensity pillar

Vedoucí výzkumného týmu Pavel Bakule bude hovořit o připravovaném programu budovaného PW a multi-PW laserového systému ELI Beamlines, vysvětlí jeho specifika a představí průběh přípravy během posledního období. Jeho přednáška se tematicky dotkne veškerých aspektů přípravy systému od multideskových kryogenně chlazených zesilovačů přes kombinaci Nd:skel, synchronizaci oscilátorů až po distribuci optických hodin.

Výkonný ředitel projektu Vlastimil Růžička v diskusi zodpoví případné dotazy na průběh vytváření projektového týmu, zejména jeho vědecké části, a to včetně jeho národnostního složení. Dalším bodem může být otázka zajištění pozemků pro výstavbu laserových center ELI a HiLASE. Představeny mohou být také dva projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – LaserSys a LaserGen – zaměřené mj. na odbornou přípravu budoucích výzkumných pracovníků ELI Beamlines a spolupráci v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými institucemi a podniky.

Vedoucí projekčního technického týmu Pavel Korouš v diskusi představí výsledky v oblasti koordinace laserových technologií se strukturou budovy chystaného laserového centra a jejím technologickým zařízením. Bude vysvětleno, jak se v rámci ELI Beamlines daří vytvářet funkční interface mezi budovou a technologiemi s dostatečnou mírou flexibility, která umožní pozdější rozšiřování a modernizaci systémů.

Časový plán semináře:
15:00-15:20 G. Korn
15:20-15:40 P. Bakule
15:40-16:00 diskuse, P. Korouš, V. Růžička