50 let DESY

Perex
Seminář pojednává o padesáti létech činnosti DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) v Hamburku, zejména o experimentech provedených na elektronovém synchrotronu a srážečích DORIS, PETRA a HERA. Zabývá se rovněž historií DESY-II Berlín/Zeuthen a zmíní se o  jeho experimentech v Antarktidě.