Nacházíte se

Tříkrálová konference

Konference
Pondělí, 07.01.2019 09:00

Místo: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1

Již od roku 2008 se vždy začátkem ledna scházejí čeští a slovenští fyzikové v některém z našich univerzitních měst na jednodenní Tříkrálovou konferenci. Cílem je především posilovat kontakty mezi doktorandy a mladými postdoky, obzvláště těmi, kteří pracují momentálně v zahraničí, a dovolit jim nahlédnout i do jiných oborů fyziky, než kterým se věnují profesionálně. Program dne se skládá z přednášek a panelové diskuze a letos setkání proběhne na půdě ČVUT FJFI.

Hlavní přednášky prosloví Daniel Reitzner (FU SAV) a Ignacy Sawicki (FZU AV ČR) na téma teorie kvantových měření a kosmologických důsledků loni pozorované srážky neutronových hvězd.

Web konference a další info: unix12.fzu.cz/3KK-2019/