Použití multiferotického materiálu k nalezení hodnoty permanentního elektrického dipólového momentu elektronu

Text

Navrhli jsme použití silného vnitřního elektrického pole v multiferotickém Eu0.5Ba0.5TiO3 pro vyhledání permanentního elektrického dipólového momentu elektronu (EDM). Podle Standardního modelu částic by jeho hodnota měla být v řádu 10-40 e.cm. Nedávno se ukázalo, že spontánní narušení symetrie nábojové parity je mnohem větší než podle předpovědí Standardního modelu, jenž by tedy měl být rozšířen, aby zohlednil tyto skutečnosti. Nové teorie částic předpokládají hodnoty EDM o 8–12 řádů magnitudy větší než podle SM. Fyzikové se pokoušejí změřit EDM již 40 let, bohužel však neúspěšně – jimi dosažená citlivost je pouze 10-27 e.cm. Ukázali jsme, že v multiferotickém Eu0.5Ba0.5TiO3 by měla citlivost být o řád magnitudy větší. V případě úspěšného určení hodnoty EDM bude možné dokázat a potvrdit nové teorie jdoucí za Standardní model. Na FZÚ jsme připravili materiál, keramické vzorky vhodné pro měření EDM a charakterizovali jeho magnetické a dielektrické vlastnosti. Teoretická část byla provedena našimi zahraničními partnery.

euba.jpg
Popis
Teplotní závislost megnetické citlivosti χ při různých statických magnetických polích a frekvenci 214 Hz. Vložený obrázek ukazuje magnetizační křivky při různých teplotách. Nebyla pozorována žádná hystereze v magnetizaci.