Nacházíte se

Pozorování velkoškálové anizotropie směrů příletů kosmického záření s energií nad 8 x 1018 eV

A.Aab et al.1,J.Blažek2, M.Boháčová2, J.Chudoba2, J.Ebr2, J.Juryšek2, D.Mandát2, M.Palatka2, M.Pech2, M.Prouza2, J.Řídký2, P.Schovánek2, P.Trávníček2, J.Vícha2

Observatoř Pierra Augera v Argentině zveřejnila v září 2017 zásadní vědeckou publikaci v prestižním časopise Science. Byly zde prezentovány experimentální důkazy toho, že částice kosmického záření s extrémně vysokými energiemi (milionkrát vyššími, než jaké dokážeme připravit na největším pozemském urychlovači LHC) k nám přilétají ze zdrojů mnohem vzdálenějších než jakákoliv část naší Galaxie.
Již od 60. let minulého století, kdy byla potvrzena existence částic kosmického záření s energiemi dosahujícími až několik joulů, si vědci kladli otázku, zda se zdroje těchto částic nacházejí v naší Galaxii, nebo mimo ni. Záhada byla nyní vyřešena pomocí dat Observatoře Pierra Augera. Jak bylo zjištěno, částic s tak velkou energií přilétá z jedné strany oblohy přibližně o 6 procent více než z protilehlé a směr tohoto přebytku se odchyluje o 120 stupňů od směru ke středu naší Galaxie. Na stavbě, provozu a analýze dat Observatoře Pierra Augera se podílejí vědci z Fyzikálního ústavu AVČR.

Vesmír o nejvyšších energiích

Mapa oblohy zobrazující přebytek toku kosmického záření v rovníkových souřadnicích (deklinace od –90° do +90° vs. rektascenze od 0° do 360°) naměřený na Observatoři Pierra Augera pro energie nad 8 EeV. Střed Galaxie je označen hvězdičkou a galaktická rovina přerušovanou čárou.

1The Pierre Auger Collaboration
2Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Na Slovance 1992/2, 1822 Prague, Czech Republic.