Nacházíte se

Nerovnovážná dynamika elektronů a přenos náboje nebo energie v nanoskopických systémech

Zaměřujeme se na výzkum časově závislých elektronových procesů v nanoskopických systémech. Studujeme tunelování elektronů můstky mezi masivními kovovými přívody za silně nerovnovážných podmínek daných jednak relativním potenciálem obou přívodů, jednak rychlými změnami působících polí anebo okrajových podmínek (spínání nebo modifikace tunelovacích kontaktů). Přívody jsou z přechodových kovů s netriviální spektrální strukturou a mohou se nacházet v magnetickém stavu. Vznikající přechodové proudy jsou magneticky polarizované a jejich časová struktura závisí na prehistorii studovaného procesu v souhře s časovými korelacemi vtištěnými složitými tunelovacími funkcemi. Studujeme taky vliv elektron-fononové interakce na přenos náboje nebo energie v některých specifických nanorozměrných materiálech, jako jsou například ve vodivé polymery.
Řešitelé (abecedně): kalvovaatfzu [dot] cz (Anděla Kalvová), kralatfzu [dot] cz (Karel Král), velickyatkarlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz (Bedřich Velický)
Reprezentativní publikace:
A. Kalvová, V. Špička and B. Velický: Transient Magnetic Tunneling Mediated by a Molecular Bridge, Superconductivity and Novel Magnetism 28:1087-1091 (2015).
K. Král and M. Menšík, Transfer of Energy or Charge between Quasi-Zero- Dimensional Nanostructures, Journal of Computational and Theoretical Transport, 45 (2016) 243-255