Nacházíte se

Měření jednotlivých zrn v mikrokrystalickém křemíku

  1. topografie zrn měřená pomocí AFM
  2. současně měřená mapa lokální vodivosti. Přitom měříme proud tekoucího z hrotu AFM přes vzorek do spodní elektrody
T. Mates et al., J. Non-Crystalline Solids, 352 (2006) 1011