Nacházíte se

Cherenkov Telescope Array - česká účast

Naším cílem je zajistit český podíl na návrhu, konstrukci, provozu a správě prestižního evropského a světového projektu moderní astročásticové fyziky CTA - Cherenkov Telescope Array. To zahrnuje i zapojení ČR do důležitých organizačních struktur, expertních panelů a vědeckých skupin. CTA, které představuje mezinárodní observatoř nové generace zaměřenou na detekci vysokoenergetických fotonů a patří na cestovní mapu ESFRI, objeví veliké množství dosud neznámých zdrojů vysokoenergetického gama záření a určí jejich charakteristiky. Čeští vědci a odborníci jsou nyní aktivní hned v několika pracovních skupinách CTA. Cílem je rozšířit jejich zapojení a zajistit dlouhodobé financování účasti České republiky na jedné z nejprestižnějších mezinárodních infrastruktur ve fyzice v příštích desetiletích. Důležitým aspektem, který má český tým na srdci, je tradice české optiky a skla v projektech moderní astročásticové fyziky. Fyzikální ústav byl pověřen organizací české účasti. Více naleznete na cta.fzu.cz