Podatelny Fyzikálního ústavu

Perex

Dokumenty adresované Fyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i. (FZU), přijímají podatelny FZU v Praze 8  Na Slovance, v Praze 6 v Cukrovarnické a v Dolních Břežanech.

Elektronické podatelny:
adresa pro příjem elektronických dokumentů: epodatelna@fzu.cz
adresa pro příjem elektronických faktur: efaktury@fzu.cz
ID datové schránky: nm9ns84

Text

Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:
FZU přijímá dokumenty v digitální podobě výhradně v následujících formátech: pdf, pdf/a, xml, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, docx, xlsx, ppt, jpg/jpeg, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp3. Dokumenty v digitální podobě je také možné doručit na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk).

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové nebo elektronické podobě:
Pokud je FZU doručen analogový dokument, který je nečitelný nebo poškozený, je považován za nedoručený. Pokud lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, FZU ho vyrozumí o této skutečnosti a vyžádá nápravu.

Pokud je u doručeného dokumentu v elektronické podobě zjištěn tzv. škodlivý kód, FZU tyto dokumenty neukládá, ale ničí. V takovém případě se dokument považuje za nedoručený. Pokud je možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, FZU neprodleně na tuto adresu odešle vyrozumění o zjištění tzv. škodlivého kódu, popř. zničení dokumentu.

Podatelna Na Slovance

Sídlo a doručovací adresa:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 00 Praha 8

telefon: (+420) 266 052 722
fax: (+420) 266 052 255

Pracovní doba:

Po - St: 7:00–12:00 12:30–15:45
Čt: 7:00–12:00 12:30–15:15
Pá: 7:00–12:00 12:30–15:00

Podatelna Cukrovarnická

Sídlo a doručovací adresa:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10/112
162 00 Praha 6

telefon: (+420) 220 318 513

Pracovní doba:

Po - Pá: 7:00–12:00 12:30–14:00

Podatelna Dolní Břežany

Sídlo a doručovací adresa:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. / HiLASE
Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany

telefon: (+420) 266 051 108

Pracovní doba:

Po - Čt: 9:00–12:00