Ředitel FZU

Perex

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., byl v roce 2017 zvolen ředitelem Fyzikálního ústavu Akademie věd. V roce 2022 bylo schváleno jeho druhé funkční období končící 31. března 2027.

Text
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Popis
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Michael Prouza se zabývá astročásticovou fyzikou a je předním specialistou na kosmické záření. Aktivně působí v celosvětových kolaboracích v oboru částicové fyziky a astronomie jako je světová observatoř Pierre Auger Observatory nebo síť detektorů Cherenkov Telescope Array, kde v letech 2011-2014 byl členem Publikační a konferenční komise a od roku 2015 zastupuje Českou republiku v její Administrativní a finanční komisi.

Michael Prouza je také českým zástupcem v projektu největšího pozemního přehlídkového dalekohledu Rubin Observatory (původní Large Synoptic Survey Telescope).

Opakovaně byl zvolen členem Rady pro vědecké aktivity Ministerstva dopravy a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a v současné působí ve Výboru pro vědecké aktivity Koordinační rady pro kosmické aktivity Ministerstva dopravy. Je dlouholetým členem Akademického sněmu AV ČR, Rady pro kosmické aktivity AV ČR a Rady Astronomického ústavu AV ČR.