Shromáždění výzkumných pracovníků

Text

  Volební řády

  Informace o jednotlivých volbách ve FZÚ a pravidla pro elektronickou volbu jsou k dispozici v menu pro zaměstnance (položka Volby).

  Minulé verze volebních řádů.

   

  Pracovníci FZÚ v orgánech AV ČR

  Akademická rada (období 25. 3. 2017 - 24. 3. 2021)

  • Jan Řídký (místopředseda AV ČR)
  • Antonín Fejfar (předseda Vědecké rady)

  Vědecká rada (období 25. 3. 2017 - 24. 3. 2021)

  • Antonín Fejfar

  Akademický sněm

  Zvolení zástupci FZU v akademickém sněmu AV ČR. Platné období od prosince 2018 do prosince 2021.

  Minulé schůze Shromáždění

  Schůze Shromáždění se konala 3. 1. 2017 v přednáškovém sále FZÚ na Slovance v 15:00 hod. Na schůzi se představili kandidáti do Rady FZÚ.

  Schůze Shromáždění se konala 5. 12. 2016 v přednáškovém sále FZÚ na Slovance v 15:00 hod. Schůze se věnovala představení kandidátů do Akademické a Vědecké rady AV ČR před volbami.

  Schůze Shromáždění se konala 12. 12. 2012 v 15:00 v ÚFCH JH. Byly na ní schváleny nové volební řády a jednací řád Shromáždění. V druhé části schůze byli představeni kandidáti do AR a VR AV ČR a byla zahájena jejich volba.

  Schůze Shromáždění konaná v ÚFCH JH 26. 9. 2012 v 15:00 a byla výhradně věnována volbě kandidáta FZÚ na funkci předsedy AV ČR.

  Zápisy z jednání

   

  Pracovníci FZÚ v orgánech AV ČR v minulých obdobích

   

  Emeritní pracovníci