Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Perex

FZU je aktivně zapojeno do mezinárodní spolupráce s více než 100 zahraničními institucemi a univerzitami z celého světa. Mezinárodní spolupráce je důležitou součástí činnosti ústavu a zahrnuje řešení společných mezinárodních vědeckých projektů, výměnu informací, studentů a akademických pracovníků a aktivity v oblasti mezinárodní technologické, výzkumné a obchodní spolupráce.

Text

Agenda spojená se strategickým rozvojem a správou mezinárodní spolupráce je ve FZU zajišťována Kanceláří mezinárodní spolupráce. Kancelář mezinárodní spolupráce pomáhá uzavírat bilaterální dohody a memoranda o spolupráci se zahraničními institucemi. Dále poskytuje služby a poradenství vědecko-výzkumným pracovníkům a administrativní správě a připravuje strategické dokumenty a procesy v oblasti mezinárodní spolupráce a internacionalizace.

Kancelář mezinárodní spolupráce zajišťuje tuto agendu:

  • Příprava a realizace strategie rozvoje mezinárodní spolupráce a internacionalizace FZU, včetně metodické podpory.
  • Správa a archivace mezinárodních smluv a dalších dokumentů.
  • Podpora, koordinace a příprava memorand o spolupráci, bilaterálních smluv a dalších smluvních dokumentů týkajících se mezinárodní spolupráce.
  • Právní agenda v oblasti přípravy mezinárodních smluv, vyjednávání, poradenství před jejich uzavřením a součinnost při zajištění podpisu statutárních zástupců.
  • Monitorování a analýza strategických směrů a příležitostí v oblasti mezinárodní spolupráce.
  • Propagace FZU a budování pozitivního image instituce v zahraničí.

Jsme součástí celku:

Kancelář mezinárodní spolupráce v rámci FZU spolupracuje se všemi vědeckými sekcemi a administrativními odděleními, které zahrnují více než 1100 zaměstnanců, desítky expertíz a stovky výzkumných témat. Poskytuje též podporu vedení FZU a úzce kooperuje s Radou pro mezinárodní spolupráci FZU.

Kontaktní údaje:

Mgr. Lucie Volfová

Kancelář mezinárodní spolupráce
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 00 Praha 8

E-mail: international [dot] cooperation [at] fzu [dot] cz
Tel.: +420 266 052 902