Mobility MSCA FZU - Mezinárodní mobilita MSCA-IF II FZU

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Johana Burgetová
Název projektu: Mezinárodní mobilita MSCA-IF II FZU
Akronym: Mobilita MSCA FZU
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010126
Termín realizace projektu: 1. 9. 2018 - 31. 1. 2021
Celkové náklady projektu: 5 898 960 Kč
Míra spolufinancování EU: 75,9 %

Anotace:

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. Cílem projektu je přenos zahraničních zkušeností do FZÚ prostřednictvím zapojení kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí do výzkumných týmů. Dlouhodobým cílem je rozvoj FZÚ a internacionalizace výzkumu.

Tento projekt je spolufinancován EU.