LNSM - Laboratoř spintroniky

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Vít Novák, CSc.
Název projektu: Laboratoř spintroniky
Akronym: LNSM
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001405
Termín realizace projektu: 1.4.2017 – 31.3.2021
Celkové náklady projektu: 43 460 546,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace

Projekt usiluje o rozvinutí antiferomagnetické (AFM) spintroniky jakožto nového oboru elektroniky založeného na spinu v AFM materiálech. Je zaměřen na vytvoření materiálové základny tohoto oboru a na vývoj příslušné teorie. Jeho experimentálním cílem je identifikace a demonstrování funkčních principů umožňujících efektivní detekci a manipulaci AFM spinů a využití AFM struktur např. jako nevolatilních ultrarychlých pamětí odolných vůči ionizujícímu záření a magnetickým polím a vhodných pro vysokou integraci.

Projekt vychází z mezinárodně uznávané odbornosti členů týmu, navazuje na průlomové výsledky, jichž dosáhli v oboru feromagnetických polovodičů a rozvíjí vlastní zakladatelské práce v rodícím se oboru antiferomagnetické spintroniky. Technologicky projekt staví na infrastruktuře LNSM s nezbytným rozšířením stávajícího systému MBE.

Tento projekt je spolufinancován EU.