Činnost

Text

Matematické modelování polovodičových nanostruktur pro aplikace v oblasti kvantové optiky. Společně s kolegy se snažíme pochopit silně nelineární jevy v polovodičových supermřížkách, které mohou být použity v oscilátorech a násobičích provozovaných na frekvencích v rozsahu gigahertzů a terahertzů.

ORCID 0000-0001-9197-6479