Experimentální stanovení rozložení elektronové hustoty v polycyklických aromatických látkách; kapalná versus pevná fáze

Anotace

Hlavním cílem projektu je najít a popsat vzájemné korelace mezi interakčními konstantami C-C (získanými z NMR měření) a strukturními parametry včetně experimentálně stanovených elektronových hustot (získané pomocí rtg. strukturní analýzy) v polycycklických aromatických látkách.