Činnost

Text

Magnetické vlastnosti materiálů se silně korelovanými elektrony, magnetokrystalická anizotropie.

ORCID 0000-0002-1803-6074