Syntéza, mezomorfní a fotooptické vlastnosti nových perspektivních kapalně krystalických polymerů