Fázové přechody v nanokompozitech, multiferoikách, iontových vodičích a v kapalných krystalech

Anotace

Fázové přechody v nanomateriálech, kompozitech, multiferoikách a kapalných krystalech představují perspektivní problematiku s rostoucím významem. Chceme proto rozvíjet existující kontakty mezi našimi partnerskými institucemi a využít komplementárních kompetencí s cílem přispět k prohloubení pochopení nejmodernějších funkčních materiálů, jako jsou nanostrukturovaná multiferoika nebo kapalně-krystalické kompozity.