Degenerované chemické reakce ve feroelastických materiálech

Text

Práce poukazuje na vhodnost doplnění definice degenerovaných chemických reakcí o ty chemické reakce, které probíhají v pevné fázi, při nichž není ztracena orientace molekul. Práce uvádí příklady, mezi nimi zřídkavé příklady ferroelastických přesmyků (ferroelastic switching), při nichž se trhají a obnovují vazby. To vede k návrhu na rozšíření definice degenerovaných reakcí, které by rozlišovaly mezi vznikem identických molekul a enatiomery, resp. enantiomorfy pro domény.

Kontaktní osoba: Jan Fábry