[ <- předchozí ] [ obsah ] [ následující -> ]

Science fiction

Realistická spekulace - science fiction - se většinou odehrává v budoucnosti, protože vychází z toho, co je, a snaží se domyslet to, co by mohlo být. Jsou lidé, kteří tvrdí, že je to ta nejbujnější forma fantasy, protože budoucnost je nereálná. S tím nemohu souhlasit. Existuje mrtvá minulost, umírající přítomnost a stále znova se objevující a věčně živá budoucnost. Naše životy se vždycky odehrávají v budoucnosti; okamžitý nápad poškrábat se musíme provést vždy alespoň o malý moment v budoucnosti. Jedině budoucnost můžeme změnit - a díky Bohu, že můžeme! - protože přítomnost má zjevné nedostatky.

R. A. Heinlein


Obsah


Vzhledem k některým okolnostem, na které jsem narazil při přepisování textu do této podoby, zde oproti původní práci (SOČ sepsaná na gymnáziu před mnoha lety – v roce 1995) chybí několik věcí:

Kromě této HTML verze je možno nahlédnout i do úplného textu (PDF), který jsem po letech přesázel pomocí LaTeXu.


Jindřich Kolorenč < kolorenc (at) fzu (dot) cz >

Valid HTML 4.01!