Department of Material Analysis

Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
New metallurgy for new „natural alloys“ running GACR » Standard RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2020 2022
Stochastic modeling of grain microstructures in polycrystalline materials using random marked sets GACR » International Bilateral RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2017 2019
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu GACR » Standard RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2017 2019
Příprava slitin NiTi s tvarovou pamětí reaktivní sintrací (Preparation of NiTi shape memory alloys by reactive sintering) GACR » Standard RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2014 2016
Členství v European Synchrotron Radiation Facility (ESRF13) MEYS » Programmes of International Cooperation - INGO I + II RNDr. Zbyněk Šourek, CSc. 2013 2015
Nanoobjekty ternárních silicid-germanidů přechodných kovů: strukturní a fázové vztahy, elektronické vlastnosti a fotovoltaické aplikace GACR » Standard RNDr. Mariana Klementová, Ph.D. 2013 2015
Členství v European Synchrotron Radiation Facility (ESRF10) MEYS » Programmes of International Cooperation - INGO I + II RNDr. Zbyněk Šourek, CSc. 2010 2012
Feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí na bázi kobaltu GACR » Standard RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2010 2012
Fyzikální a metalurgické aspekty deformačního chování aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou GACR » Standard RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2010 2013
Mechanické vlastnosti funkčních vrstev submikronových tlouštěk GACR » Standard RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 2009 2013