Supervisory Board of the Institute of Physics

Text

Address

 

  Supervisory Board of the Institute of Physics  
  Na Slovance 2  
  182 21 Prague 8  
     

   Tel.:   (+420) 266 052 951     Fax.:  (+420) 286 890 527     E-mail: drfzu@fzu.cz  

 

Chairman: Jan Šafanda GFÚ AV ČR jsa@ig.cas.cz
       
Vice chairman: Ivan Gregora FZU gregora@fzu.cz
       
Members: Tomáš Čechák FJFI ČVUT cechak@fjfi.cvut.cz
  Vladimír Wagner ÚJF AV ČR wagner@ujf.cas.cz
  Jiří Plešek ÚT AV ČR plesek@it.cas.cz
  Ladislav Skrbek MFF UK ladislav.skrbek@mff.cuni.cz
       
Secretary: Miroslav Hořejší FZU horejsim@fzu.cz

 

All documents of the Supervisory Board are available in Czech only.