Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech GACR » Standard RNDr. František Máca, CSc. 2018 2020