Výsledky výzkumu diamantových vrstev ve Fyzikálním ústavu oceněny na mezinárodní konferenci SURFINT SREN IV

Date of publication
News categories

Ing. Tibor Ižák, Ph.D, postdoktorand, získal ocenění v soutěži o nejlepší prezentaci mladých výzkumníků (Best Young Researcher Contribution Contents) na mezinárodní konferenci o tenkých vrstvách, površích a rozhraních (SURFINT SREN IV), která se konala od 23. do 26. listopadu ve Florencii v Itálii. Příspěvek s názvem “Temperature-dependent stress in diamond-coated AlGaN/GaN heterostructures” je výsledkem spolupráce kolektivu autorů z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze a Elektrotechnického ústavu Slovenské Akademie Věd v Bratislavě.

Article tags: