Role počátečních a otevřených okrajových podmínek v nerovnovážné dynamice elektronů v mesoskopických systémech

Abstract

Teorie elektronových procesů v mesoskopických strukturách typu molekulárního můstku nebo kvantového drátu mezi elektronovými přívody obklopených tepelnou lázní s cílem popsat přechodové jevy vyvolané pulsní excitací anebo rychlým spínacími ději