Vlastnosti kosmického záření o velmi vysokých energiích

Abstract

Posledních několik let přineslo zajímavé výsledky v oboru detekce kosmického záření. I když dlouho hledané potlačení toku kosmického záření nad energií asi 50 EeV bylo experimentálně potvrzeno, některé další výsledky si protiřečí. Anisotropie směrů příchodu nejenergičtějšího kosmického záření pozorována jižní větví observatoře Pierra Augera nebyla potvrzena experimenty HiRes a Telescope Array, které jsou umístěny na severní polokoului. Také experimentální výsledky týkající se složení kosmického záření, které byly získany při zkoumání rozsáhlých spršek ve vzduchu, mezi sebou nesouhlasí. Navrhovaný projekt hledá možná vysvětlení těchto rozporuplných měření za pomocí různých metod a dostupných dat shromážděných různými observatořemi. Hlavní důraz je kladen na jednoznačnou interpretaci velkého množství dat shromážných observatoří Pierra Augera.