Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Rozvoj české účasti v CTA MEYS » INTER-TRANSFER RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2017 2021
Cherenkov Telescope Array – participation of the Czech Republic (CTA-Czech) MEYS » Projects of Large Research Infrastructure RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2016 2019
Vědecké aktivity České republiky na observatoři Pierra Augera (AUGER-Science) MEYS » Programmes of International Cooperation - INGO I + II prof. Jan Řídký, DrSc. 2016 2017
Česká účast v řízení CTA (CTA-poplatek) MEYS » Programmes of International Cooperation - INGO I + II RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2014 2016
Vlastnosti kosmického záření o velmi vysokých energiích GACR » Standard RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2014 2016
Assuring of the Czech participation in the CTA project MEYS » Programmes of International Cooperation - EUPRO I + II RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2013 2016
Study of parameters of atmospheric showers sensitive to mass composition of cosmic rays GA CAS » Junior RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. 2009 2011