Česká hlava míří i do Fyzikálního ústavu AV ČR

Date of publication
News categories
Perex

Dvě ceny soutěže Česká hlava 2012 byly uděleny za práce, které jsou spojeny s Fyzikálním ústavem AV ČR. Cenu Doctorandus za nejlepší disertační práci získala Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. a cenu Gaudeamus za nejlepší diplomovou práci Ing. Lenka Tománková.

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., absolventka doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, obor biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, získala prestižní cenu „Česká hlava 2012 - Doctorandus“ za výsledky obsažené ve své doktorské disertační práci „Bioapplications of novel nanostructured materials“. Anna Fučíková vykonávala část svého doktorského studia ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze, kde v oddělení tenkých vrstev a nanostruktur připravovala křemíkové nanočástice určené k zabudování do živých buněk. Následný výzkum pak prováděla na Matematicko-fyzikální fakultě UK, na 1. lékařské fakultě UK a VFN v Praze a v Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR v Nových Hradech.

anna_fucikova.jpg
Description
Anna Fučíková

Za vynikající diplomovou práci získala cenu „Česká hlava 2012 - Gaudeamus“ Ing. Lenka Tománková. Oceněnou práci vytvořila ve Fyzikálním ústavu AV ČR v oddělení astročásticové fyziky pod vedením RNDr. Martiny Boháčové, Ph.D., v rámci studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. V diplomové práci se Lenka Tománková zabývala časovým vývojem citlivosti fluorescenčních detektorů na Observatoři Pierra Augera. V současné době pokračuje v doktorském studiu na Karlsruhe Institute of Technology, kde se dále věnuje problematice kalibrací detektorů kosmického záření s extrémně vysokými energiemi. Přesná kalibrace fluorescenčních teleskopů má zásadní význam pro fyzikální interpretaci výsledků unikátních měření, zejména pro správné určení energetického spektra a chemického složení kosmického záření.

lenka_tomankova.jpg
Description
Lenka Tománková (© ČTK)

Ceny byly předány na galavečeru „Česká hlava 2012“, uspořádaném dne 18. 11. 2012 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Záznam z předání cen bude vysílán Českou televizí na programu ČT1 v sobotu 24. listopadu od 21:45.

Keywords: