Logo of the Laboratory of Terahertz in Prague Hynek Němec
member of a Laboratory of Terahertz Spectroscopy, Department of Dielectrics at Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
Logo of the Institute of Physics

Turnaj mladých fyziků (TMF)

Odkaz na oficiální stránky soutěže: https://www.jcmf.cz/tmf.

Pracovní setkání TMF (Praha – FJFI, 17. ledna 2020)

Leták – pozvánka na setkání     Záznam ze setkání

Prezentace ke stažení

Resumé nejdůležitějších bodů probíraných v prezentacích

Obsah

Úvodní postřehy

Jak řešit úlohy badatelského typu (převzato z prezentace Petra Chaloupky)

Příprava prezentací

Fyzboj

Podklady byly převzaty zejména z prezentací bývalých řešitelů TMF, Dalibora Repčeka a Honzy Mazáče.