Logo of the Laboratory of Terahertz in Prague Hynek Němec
member of a Laboratory of Terahertz Spectroscopy, Department of Dielectrics at Institute of Physics, v.v.i.
Logo of the Institute of Physics

Turnaj mladých fyziků (TMF)

Odkaz na oficiální stránky soutěže: https://www.jcmf.cz/tmf.

Pracovní setkání TMF (Praha – FJFI, 17. ledna 2020)

Leták – pozvánka na setkání     Záznam ze setkání

Prezentace ke stažení

Resumé nejdůležitějších bodů probíraných v prezentacích

Obsah

Úvodní postřehy

Jak řešit úlohy badatelského typu (převzato z prezentace Petra Chaloupky)

Příprava prezentací

Fyzboj

Podklady byly převzaty zejména z prezentací bývalých řešitelů TMF, Dalibora Repčeka a Honzy Mazáče.