Logo of the Laboratory of Terahertz in Prague Hynek Němec
member of a Laboratory of Terahertz Spectroscopy, Department of Dielectrics at Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
Logo of the Institute of Physics

Aktivity pro střední školy

Odkazy aktivit podporující badatelskou činnost SŠ studentů ve fyzice

Aktivity, na nichž se nějakým způsobem podílím

Další zajímavé aktivity


Nabídka přednášky pro SŠ

Terahertzové záření – tajemná mezera mezi mikrovlnnou a infračervenou oblastí

Zaměření: optika a fyzika pevných látek

Elektronická zařízení a optické přístroje využívají nejběžnější části spektra elektromagnetického záření. Přemýšleli jste ale někdy o tom, co se nachází mezi těmito spektrálními oblastmi?

V přednášce vás seznámíme s unikátní metodou terahertzové spektroskopie v časové doméně. Vysvětlíme vám, proč terahertzová oblast dodnes patří mezi nejméně prozkoumanou část elektromagnetického spektra, a proč ji tedy často nazýváme „terahertzová mezera“. Podíváme se na perspektivní aplikace terahertzového záření, které dnes zahrnují především zobrazovací metody včetně trojrozměrné tomografie nebo bezkontaktní měření tloušťky v řadě průmyslových odvětví.

Necháme vás také nahlédnout pod pokličku současného výzkumu. Pomocí terahertzového záření umíme pochopit chování mnoha látek; můžeme například sledovat pohyb nábojů v pevných látkách, nebo kmity atomů krystalové mříže.

Možná je i exkurze do Fyzikálního ústavu AV ČR.

Další přednášející a témata naleznete na stránkách České fyzikální společnosti, http://ipnp.cz/cfs/index.php/2020/09/02/kontakty-na-vedce/.