2012/06/22 20:10-23:50UT
Místo: Ondřejov
Počasí: Jasná ale světlá noc. Po půlnoci se to viditelně zlepšilo a obloha byla výborná. Jen na obzoru se táhly mraky. Ty na konci pozorování vystoupaly až do výšky 30°.
Seeing: Velmi dobrý
Montáž: Alt-az Voyager

Zeiss C63/840 (63/840mm)
ATC40: ATC K40, f=40mm, (21x, 2°)
H-25: Zeiss H-25, f=25mm, (34x, 90')
O-12.5: Zeiss O-12.5, f=12.5mm, (67x, 37')
O-10: Zeiss O-10, f=10mm, (84x, 30')
ATC8: ATC Ef8, f=8mm, (105x, 38')

Měsíc
34x (H-25): mladý Měsíc. Po cestě na pozorovetlnu jsem narychlo z louky skouknul zapadající úzký srpek Měsíce. Seeing byl špatný, přesto byl Měsíc kouzelný. Měl takovou stříbrnou patinu jako když pozoruji Měsíc v AS80/1200 přes Zeiss okulár H-40.

Saturn - Planeta
34x (H-25): prstenec zřetelný, ale planeta bez detalů.
67x (O-12.5): prstenec je už velmi pěkný, ale Cassiniho ne. Na planetě je pěkně vidět NEB, stejně ta i stín prstence, když přechází před planetou. Tento stín ale nebyl dvojitý jako ve větších dalekohledech. Stejně tak je na prstenci vidět stín planety.
84x (O-10): v rozích prstenců se objevuje ztmavení - Cassiniho dělení. Vedle od něj, směrem k planetě je v prstenci jasnější a bělejší pás. Saturn je stále velmi jasný. Nádhera.
105x (ATC8): žádné další podrobnosti nevylezly.

Star Test - Test na hvězdě
67x (O-12.5), 84x (O-10): bez vad (4 vnitřní kroužky).

Boo
ε Boo - Dvojhvězda
84x (O-10): nerozlišena. Stále je ale soumrak.
105x (ATC8): druhá složka už pěkně vylezla. Zřeteně rozlišena i s mezírkou. Nachází se těsně za prvním difrakčním kroužkem. Vyžaduje trochu soustředění. Hlavní složka je oranžová, druhá pak domodra: PA~0°, d~ 1.2R1=3.5''.

Her
α Her - Dvojhvězda
67x (O-12.5): krásný oranžovo - bledě modrý pár oddělený tmavou mezírkou
84x (O-10): naprostá bomba, velmi krásné jemné barevné odstíny
105x (ATC8): jestě hezčí, barevné odstíny líp patrné. První difrakční kroužek sedí jak přibitý. d~ 1.5R1=4.3''.

Lyr
ε12 Lyr - Dvojhvězda
67x (O-12.5): už jde u obou hlavních složek vidět zřetelné protažení.
84x (O-10): protažení zřetelnější. ε2 jsou dva stejně velké dotýkající se kotoučky. U ε1 je slabá šťopka.
105x (ATC8): ε2 jsou dva stejně velké dotýkající se kotoučky s viditelným ztmavením mezi nima. Toto ztmavení mezi složkami jde vidět i u ε1.

UMa
ξ UMa - Dvojhvězda
105x (ATC8): dva překrývající se kotoučky při PA~100°. Jeden kotouček je mírně slabší. Poziční úhel zjevně nesedí - buď jsem se při jeho určení spletl a nebo jsem dvojhvězdu nerozlišil.

Ser
δ Ser - Dvojhvězda
67x (O-12.5): krásný pár oddělený zřetelnou temnou mezírkou, Δm~0.4.

Ser
NGC 5904 (M5) - Kulová hv.
84x (O-10): pořád ještě není úplná tma, ale kulovka je už krásná. Je trochu vyblitá. Má jasné jádro bez výraznější koncentrace, kolem je pak velké slabší kruhové halo o průměru asi 1/4 ZP, tj. asi 7'. Jádro je žmolkovaté. V halu je vidět bočním pohledem několik hvězd (určitě 4). Nejjasnější hvězda je velmi zřetelná a nachází se západně od jádra. Bočním pohledem je dokonce vidět i mlhavý výběžek podél NE-E okraje jádra.
105x (ATC8): jádro žmolkovaté. Nějaká centrální kondenzace tam přece jenom je. V halu vystupují bočním pohledem chvílemi hvězdy. Onen výběžek podél NE-E kraje centra je docela zřetelný.

CVn
NGC 5194 (M51), NGC 5195
34x (H-25): zřetelná dvojice galaxií. M51 vykazuje jasné jádro velké kruhové jádro kolem. NGC5195 je malá jasná ploška se slabým a malým halem.
67x (O-12.5), 84x (O-10): ani náznak po ramenech. Přece jenom je ještě pořád jasná obloha.

Her
NGC 6205 (M13) - Kulová hv.
84x (O-10): velmi hezká a jasná. Okraj je tečkovaný, je tam tušit i několik desítek hvězd. Střed silně žmolkovatí a nějaká stelární zjasnění tam taky problikují.

Lyr
NGC 6720 (M57) - Planetární mlh.
34x (H-25): nádherná stříbrná skvrnka s centrálním ztmavením
67x (O-12.5): pěkný zřetelný prstýnek
84x (O-10), 105x (ATC8): stále velmi jasná a hezká. Prstýnek zřetelný. Po hvězdě 13 magnitudy na východním okraji mlhoviny ani stopy.

Sct
NGC 6705 (M11) - Otevřená hv.
34x (H-25): velmi hustá a bohatá na hvězdy. Dominuje jí jasnější hvězda. Ta je vrcholem jasnější trojúhelníkové plošky. Opravdu to trochu vytváří dojem letícího hejna hus. Jedna hrana trojúhelníku je díky jasnějším hvězdám totiž výraznější.
67x (O-12.5): velmi hezká. Bočním pohledem vylézá z mlhavého pozadí velmi velký počet hvězd, které jsou navíc krásné jehličky.

Aql
B 142, B 143
21x (ATC40): temné mlhoviny jsou docela viditelné. Většinou jsou to temné cáry, v některých místech i větší plochy. Není to ale tak hezký pohled jako kdysi v SV80S (80/480mm).

Sco
α Sco - Dvojhvězda
84x (O-10), 105x (ATC8): nerozlišena.

Sco
NGC 6121 (M4) - Kulová hv.
34x (H-25): krásně velká se středně silnou centrální koncentrací. Pěkně žmolkovatí a snad tam i vylézají nějaké hvězdy
84x (O-10): žmolkovaté jádro mírně protažené v severo-jižním směru. V halu několik desítek hvězd. Ty nejjasnější jsou na pokraji viditenosti přímým pohledem.

Sco
NGC 6144 - Kulová hv.
34x (H-25): slabá mlhavá ploška neurčitého tvaru s mírnou centrální koncentrací a několika nevýraznými zjasněními.
67x (O-12.5): ve větším zvětšení prakticky zmizí. Zůstane tušitelný jen náznak jádra.

Sco
ν Sco - Dvojhvězda
84x (O-10): široký pár. Hlavní složka je žlutobílá, druhá složka pak světle modrá. Chvílemi se zdá druhá složka dvojitá se slabší hvězdou při PA~80°.
105x (ATC8): stále si binárností druhé složky nejsem jistý. Dalekohled se ve větru ale docela dost klepal navíc byl takhle u obzoru horší seeing.

Oph
NGC 6266 (M62) - Kulová hv.
34x (H-25): velmi zřetelná. Silná centrální kondeznace.
84x (O-10): velmi neurčitě v halu občas blikne hvězda. Střed moc žmolkovatý není. Severovýchodním směrem od centra je v halu zjasnění.

Sco
NGC 6405 (M6) - Otevřená hv.
34x (H-25): obdélníkový tvar, hezký pohled. Asi 30 hvězd na mlhavém pozadí. Zabýrá asi třetinu zorného pole, tj. asi 30'.

Sco
NGC 6425 - Otevřená hv.
34x (H-25): slabý mlhavý obláček, kruhový, mírně žmolkovatý.

Sgr
NGC 6533 (M8) - Otevřená hv. s mlh.
34x (H-25): nádherná. Dvojitá. Západní část obsahuje jednu jasnější hvězdu. Na západ od ní je vekmi intenzivní mlhovina. Takhle jasnou a zřetelnou si ji nepamatuji. Východní čáast obsahuje zřetelnou otevřenou hvězdokupu zahalenou v slabém mlhavém závoji. Přes oblast často přecházely mraky a tak se hodně měnila viditelnost detailů.

Sgr
NGC 6514 (M20) - Otevřená hv. s mlh.
34x (H-25): dva slabé mlhavé kruhové obláčky. Ten na jihu je větší. V centrech obou obláčků se nachází jasnější hvězda.

Sgr
NGC 6531 (M21) - Otevřená hv.
34x (H-25): pozorována. Připletla se do zorného pole při hledání M8.

Sgr
NGC 6544 - Kulová hv.
34x (H-25): krásný stříbrný zrnitý obláček s mírnou středovou koncentrací. Průměr asi 1/6 ZP, tj. asi 15'. Velmi hezká.

Sgr
NGC 6553 - Kulová hv.
34x (H-25): malá kruhová ploška. Bočním pohledem docela intenzivní.

Sgr
NGC 6540 - Kulová hv.
34x (H-25): u okuláru jsem měl dojem, že se spíš jedná o otevřenou hvězdokupu. Slabá protažená mlhavá ploška protažená v E-W směru. Bočním pohledem v ní problikávají tři hvězdy.

Sgr
NGC 6520, B 86
34x (H-25): drobná hezká hvězdokupa. Protažená v E-W směru ve tvaru úzkého klínu. Uprostřed klínu je kruhové mlhavé zjasnění. Obsahuje asi 8 jasnějších hvězd. Ty tvoří onen klín a kruhový střed. Na západ od hvězdokupy je středně jasná hvězda a na jih od ní je viditelná tmavší oblast v mléčné dráze. Podle mapy se jedná o tenou mlhovinu B86.

Sgr
NGC 6522 - Kulová hv.
34x (H-25): je všimnutelná jako mírně protažený (N-S směr) mlhavý stříbřitý obláček. Na sever od ní je jasnější hvězda.

Sgr
NGC 6528 - Kulová hv.
34x (H-25): nespatřena.

Cyg
NGC 7000 - Mlhovina
21x (ATC40): nádherně viditelná mlhovina. Hlavně oblast Mexického zálivu. Ale i samotná hlavní část (USA) je velmi pěkně definovaná. Nic takového nepamatuji. Mlhovina byla velmi zřetelné, ale při tom éterická, řekl bych až hedvábná.

Cyg
IC 5070 - Mlhovina
21x (ATC40): náhodou jsem si ji všimnul, když jsem od Denebu najížděl k Severní Americe. Nejjasnější část - hlava Pelikána - bylo docela zřetelná. Šlo ale vidět, že mlhovina je rozsáhlejší. Zatím nejlepší pohled bez UHC filtru.

Cyg
Cr 421 - Otevřená hv.
21x (ATC40): téhle otevřené hvězdokupy jsem si všimnul při hledání IC1318. Vypadala jako zřetelný hezký tečkovaný střibřitý obláček. Relativně velký, asi 12'. V Pocket Sky Atlase nic nebylo, identifikoval jsem ji až podle Uranometrie 2000.0.

Cyg
NGC 6992, NGC 6995
21x (ATC40): krásný stříbřitý stříbrný oblouček. Je v něm patrno několik zjasnění.Generated by make_html on Oct 25, 2020 at 22:22:16 CET