Mnohočásticové efekty v elektronové struktuře pevných látek z prvních principů