Collaboration on NOvA and D0 Experiments at Fermi National Laboratory, USA

Abstract

Cílem předkládaného projektu je finanční zabezpečení účasti českých výzkumných pracovišť na experimentech základního výzkumu ve fyzice částic D0 a NOvA v prestižní Fermiho národní laboratoři (FNAL, Fermilab) v USA. Na končícím experimentu D0 velmi úspěšně spolupracujeme již 15 let (podpora z programu INGO) a do začínajícího experimentu NOvA jsme byli přijati začátkem roku 2011. V předkládaném projektu je navrženo finanční zabezpečení jak spolupráce na vlastním vědeckém výzkumu experimentů, tak financování příspěvku ČR na provoz detektorů.